Arkitektene Haga & Grov

Tomten til Vålandstun er svært attraktiv med sin sentrumsnære beliggenhet, samtidig som den er omgitt av fantastiske rekreasjonsområder.

Vålandstun skal være attraktive seniorboliger med fellesskapsløsninger som glir godt inn i omgivelsene med særlig hensyn til nabobebyggelsens struktur og den flotte Vålandsskogen mot sør. Bebyggelsen er derfor satt sammen av fem bygningsvolumer som inneholder leiligheter og en lav, sammenbindende base som rommer alle fellesfunksjoner herunder også svært spennende uterom. Hovedinngang til anlegget er mot vest. Det er i tillegg mer skjermede innganger til hvert leilighetshus fra 1. etasje og «basen» i 2. etasje.

Under hvert av de nye leilighetshusene er det boder og nødvendige tekniske rom.

Fellesskap og møteplasser

Første etasje, med hovedinngang fra den solfylte entréplassen mot vest, inneholder alle fellesfunksjoner. Alle rom er organisert rundt en spennende, indre hage. Dette grepet gjør at besøkende og beboere lett kan orientere seg i anlegget og er et vakkert, klassisk og robust planprinsipp som gir stedet varierte og spennende romopplevelser ute og inne.

Hovedinngangen leder deg rett inn i det «grønne» adkomstområdet hvor besøkende og beboere orienteres om anlegget. Foajéområdet glir over i bibliotek/peisestue mot sør og et flott allrom med kjøkkenfasiliteter mot nord. I foajéens fond med siktlinje gjennom hagen ligger et større flerbruksrom tiltenkt trimaktiviteter. Alle andre fellesrom ligger fint orientert inntil den sammenbindende gangsonen rundt hagen.

Hagen som er hjertet i prosjektet, har et stort potensiale til å gi stedet en unik identitet og kan utløse spennende og samlende aktiviteter for brukere og besøkende.

Leiligheter

Prosjektet inneholder tilsammen 38 leiligheter i varierende størrelser fra 50 til 105 m². Leilighetene skal være rammen rundt privatlivet og ha svært gode bokvaliteter. Underdelingen i fem leilighetshus skaper mindre grupper for felleskap. Når det gjelder bokvaliteter har vi innarbeidet noen overordnede prinsipper for leilighetene:

  • Enkle, tydelige planløsninger med gode siktlinjer så det er lett å orientere seg.
  • De aller fleste boligtyper har rikelig med dagslys fra to sider, mange også fra tre.
  • Alle har private, solfylte uteplasser med plass til møblering for beboerne selv.
  • Entréen har en god størrelse med tanke på garderobeplass og evt. plassering av gåstol, rullestol e.l.
  • Romslige bad ligger inntil store hovedsoverom og entré.
  • Kjøkken er i hovedsak vist med en langstrakt form. Dette gir rikelig med bevegelsesareal inntil kjøkkenet og det er lett å integrere ulike typer hjelpemidler.
  • Trapp/heis i hvert leilighetshus fører direkte ned til fellesfunksjoner i første etasje.

Prosjektets arkitektur er inspirert av trehusbyen og spesielt de omkringliggende kvartalene på Våland både når det gjelder bebyggelsesstruktur, materialbruk og uttrykk.

Eldre bilder viser at det lå en stor trevilla på tomten mot nordvest med et forholdsvis stort fotavtrykk. Dette huset og også mange av boligene på Våland består av en enkel hovedform med tilleggsarealer artikulert gjennom karnapper, arker, tårn, balkonger, terrasser, inngangspartier, baderomstilbygg osv.

Tilsammen utgjør husenes hovedform med «knoppskytninger» et unikt, karakteristisk og variert boligområde. Vi ønsker å spille videre på disse formale grepene som gjør at selv ganske store enkeltvolumer får en variert og menneskelig målestokk ved at mindre bygningskomponenter bryter ned skalaen.

Fra landskapsarkitekten

Nedre hage

Fra adkomstsonen mot Torbjørn Hornkloves gate ledes besøkende og beboere inn på et definert gulv brutt opp av striper med vegetasjon. Dette gulvet glir videre gjennom foajéområdet og inn i et åpent atrium. Gulvet spenner her fra vegg til vegg gjennom glassveggene og inn til bæreveggene for boligene.

Gulvet brytes av vegetasjonsfelt, som noen steder glir over i større plantefelt og med et tuntre av f.eks magnolia med sin vakre vårblomstring og frodige trekrone resten av sommerhalvåret. Fra atriet kan en vandre
videre ut i hagen mot sør, der trim-muligheter og lekeinstallasjoner inviterer både unge og gamle til aktivitet i frodige omgivelse ut mot Vålandsskogen.

Øvre hage

Denne vil ha en mer privat karakter og strekker seg fra vegen til naboeiendommene på østsiden av tomten, og i samme nivå som denne inn på tak over trimrom og fellesareal i 1. etg.

Vi har tenkt at det store kjerneområdet får en omramming av organisk formede plantefelt som tar opp noe av formspråket fra de buede fasadeavslutningene på 2. plan. Ellers har vi gitt et nokså stort område til parsellhage hvor feltene er mer stramme og rytmiske, og med veksthuset/samlingshuset som selve midtpunktet. Dette tror vi vil bli en kjærkommen møteplass for alle hageentusiaster som savner sin gamle villahage.

I sonene mellom inngangene til enkeltbyggene har vi lagt inn plantekasser i tre med små blomstrende trær og integrerte benker. Dette kan bli fine møteplasser i umiddelbar nærhet til inngangsdørene.